شما دوست دارید ما مجله رو به چه صورتی آپدیت کنیم؟
(60%) 6
بصورت نسخه وب هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب ماهی یکبار
(10%) 1
بصورت نسخه پی دی اف هر دوهفته یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه پی دی اف ماهی یکبار
(0%) 0
بصورت نسخه وب و پی دی اف هر دوهفته یکبار
(30%) 3
بصورت نسخه وب و پی دی اف ماهی یکبار

تعداد شرکت کنندگان : 10